logo bip


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W szkole uczymy się i pracujemy od poniedziałku do piątku :)

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Dobra szkoła to instytucja, w której zrobiono wszystko co możliwe dla stworzeniaoptymalnych

warunków pracy i nauki dla każdego ucznia, gdzie szanowane są prawa, ale też egzekwowane

obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej uczestników”

WIZJA

Mając na uwadze ogromny postęp techniczny oraz duże tempo zmian w kraju i w świecie szkoła nasza będzie przygotowywała uczniów do przyszłości pod hasłem „Szanując przeszłość - zwracamy się ku przyszłości”.

Stawiamy więc na innowacyjność i kreatywność, a także na podmiotowe traktowanie ucznia, jego wszechstronny rozwój i pomoc każdemu wychowankowi.

Chcemy, aby:

 • szkoła była liderem w dziedzinie nowatorskich rozwiązań programowych oraz nowoczesnych metod nauczania,
 • uczniowie i absolwenci odnosili znaczące sukcesy,
 • szkoła była wyposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne,
 • rodzice pełnili wspierającą i współtworzącą rolę w naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych oraz darzyli nas zaufaniem,
 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku ze względu na poziom i jakość kształcenia.

Absolwent naszej szkoły:

 • dobrze funkcjonuje w otoczeniu,
 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest wysportowany i dba o swoje zdrowie,
 • jest asertywny, tolerancyjny i odpowiedzialny,
 • nie boi się nowości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • jest ciekawy świata,
 • trafnie potrafi dokonywać wyborów,
 • jest prawy, jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego.

MISJA

Nasza szkoła:

1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA

Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania

2. … OCENIA SPRAWIEDLIWIE

Uczniowie wiedza, czego maja się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania

3. … UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT

Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy. Uczyć krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu

4. … ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI

Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata. Tworzą właściwy wizerunek szkoły w środowisku

5. … POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE , TWORZY DOBRY KLIMAT

W szkole panuje życzliwa , pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne siły

6. … PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI

Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury

7. …STWARZA KAŻDEMU pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu.

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach to placówka prowadzona przez samorząd gminny. Jest placówką nowoczesną, nowatorską, przyjazną uczniom i opiekuńczą. Dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców oraz chce sprzyjać indywidualnemu rozwojowi nauczycieli. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, szerokiej ofercie działań pozalekcyjnych pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle się doskonalącej kadry pedagogicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 541 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. Formy dokształcania dostosowują do potrzeb szkoły oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Aktualnie pracuje 41 nauczycieli (41 z wyższym wykształceniem kierunkowym), w tym: 22 dyplomowanych, 9 mianowanych, 8 kontraktowych , 2 stażystów.

Oblicze szkoły jest nowoczesne i piękne. Jak przystało na placówkę XXI wieku posiada ona wiele nowoczesnych urządzeń cyfrowych i multimedialnych oraz pracownię komputerową, która pozwala na korzystanie z programów multimedialnych i z Internetu. Wszystkie klasy są wyposażone w nowe meble. Szkoła posiada 21 nowoczesnych sal multimedialnych z zestawami komputerowymi, dostępem do Internetu, Wi – Fi, rzutnikami multimedialnymi, stereofonicznym nagłośnieniem, odtwarzaniem CD, DVD, w tym 6 sal z tablicami interaktywnymi; dwie 24 - stanowiskowe sale językowe, dzisięciostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece oraz salę do wychowania komunikacyjnego. Z kolei dla kształcenia zintegrowanego, obok innych, przeznaczono salę multimedialną o pow. 120 m2 i specjalistyczną do nauczania języków obcych. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski, logopedyczny i profilaktyczny, sklepik, automat do napojów, ksero, ledowa tablica informacyjna, radiowęzeł szkolny, świetlica z bardzo dobrze wyposażoną kuchnią, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna z zapleczami socjalnymi i natryskami. Na zewnątrz szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i zadbane tereny zielone z fontanną, a także atrakcyjnym podświetleniem budynku. Placówka posiada monitoring z kamerami.

W szkole podejmowane są różnorodne działania innowacyjne: projekty historyczne:Baśnie i Legendy”, „Mity”, „Wojna”; muzyczne:Mam talent”; zdrowotne: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”; akcje:Szkoła Promująca Zdrowy Styl Życia”,Rok szkoły w ruchu”; zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne; nauka pływania dla kl. III (przy współudziale organu prowadzącego); cykl spotkań z zaproszonymi gośćmi w ramach projektu „Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby” realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż; kampania edukacyjna Lasów Państwowych „Było wysypisko, jest uroczysko”; projekt edukacyjnyCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”; działalność SKO pod patronatem Banku PKO BP w Skokach, Drzwi Otwarte dla sześciolatków i ich rodziców, nauka przyrody w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku, Dzień Patrona metodą projektu edukacyjnego i inne. 

Szkoła dużą wagę przywiązuje do rozwoju sprawności fizycznej uczniów. W ramach dodatkowych zajęć z art.42 KN nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia dla drużyn piłkarskich i siatkarskich, co przekłada się na wyniki sportowe. Szkoła stwarza też możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnych kół zainteresowań np. koło językowe, przyrodnicze, historyczne, wokalno – taneczne, czytelnicze, redakcyjne, matematyczne, SKS, UKS i inne. Dla uczniów mających trudności w nauce oferuje się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. Dla uczniów z wadami postawy prowadzimy gimnastykę korekcyjną. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy i pedagog szkolny.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców, która m.in. współorganizuje imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe, a także we współpracy z dyrektorem szkoły dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, nagród i dyplomów dla uczniów klas szóstych oraz finansuje organizację Dnia Dziecka, co ogromnie podnosi atrakcyjność tej imprezy w oczach dzieci. Prężnie działa także Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez szkolnych, apeli okolicznościowych i akcji ekologicznych. Członkowie samorządu opiekują się radiowęzłem, redagują gazetkę „Gadu – Gadu” i opiekują się sztandarem szkolnym.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.